Beliau berkata bahawa pihak kerajaan khususnya MATRADE sentiasa memberi skongan dan bantuan buat sesiapa sahaja yang mahu memasarkan produck mereka secara global.

Back to news